گیاهپزشکی۸۴ باهنر کرمان
گیاهپزشکی۸۴ باهنر کرمان
  
 گیاهان و دانشجویان
 
آرشیو
موضوع بندی
 
سه‌شنبه 27 تیر‌ماه سال 1385

سلام بچه ها

این آقا استاد دانشگاه اورومیه ست

یه چیزی مثل این درست کنیم چطوره؟(در مورد استادای خودمون)

راستی وحید جان از پاسخ به نظر داده شده ممنون کار ما رو راحت کردی


 محمدحسن صفرعلیزاده
نام و نام خانوادگی: محمد حسن صفر علیزاده
تحصیلات دانشگاهی: دکتری
وضعیت شغلی و مسئولیت اجرائی: رسمی قطعی
ارتقاء رتبه علمی: دانشیار در سال 1371
دکترای حشره شناسی از فرانسه
تدریس دروس : حشره شناسی و جانور شناسی عمومی در دوره کارشناسی و تدریس دروس : مبارزه بیولوژیکی ـ مورفولوژی حشرات در دوره کارشناسی ارشد از سال 1356 تا 1359
دانشگاه ارومیه از سال 1368 تا ادامه دارد.
تدریس دروس : حشره شناسی عمومی ـ جانور شناسی ـ آفات درختان میوه ـ اصول مبارزه با آفات در دوره کارشناسی و تدریس دروس : مبارزه بیولوژیک ـ کنه شناسی تکمیلی ـ سینماتیک حشرات در دوره کارشناسی ارشد از سال 1371

 

  

 جستجو

 Ñ پانل اختصاصی 

 


لینک های مفیدورود اساتید

 نام کاربری


 کلمه عبور
 

 

 

رزومه

مدارک علمی دانشگاهی
دکترای حشره شناسی از فرانسه

دوره های تخصصی گذرانده
سایر مهارت ها
وضعیت شغلی و مسئولیت اجرایی
هیات علمی دانشکده کشاورزی
مرتبه علمی
دانشیار
عضویت در کمیته های تخصصی و اجرایی
ـ نمایندگی تحصیلات تکمیلی در جلسات دفاع پایان نامه ـ عضویت در کمیته های تخصصی و اجرائی در سطح استان ـ عضویت در کمیته های تخصصی و اجرائی در سطح دانشگاه ـ نماینده گروه در شورای پژوهشی دانشکده و نماینده گروه در کمیته تحصیلات تکمیلی دانشکده و نماینده دانشکده در شورای انتشارات دانشگاه
عضویت در انجمن های علمی
عضو انجمن نامه حشره شناسان ایران از سال 1355 ادامه دارد
تألیفات و ترجمه
مقالات چاپ شده در مجلات علمی و پژوهشی و یا ISI
مقالات پژوهشی منتشر شده در مجلات علمی: 1ـ محمد حسن صفر علیزاده ـ محمود بهادر معرفی گونه ای از آفات گندم بنام شپشک ریشه گندم. مجله نامه انجمن حشره شناسان ایران ـ جلد نهم شماره دوم اسفند ماه 1365 صفحات 26 تا 37 2ـ محمد حسن صفر علیزاده بررسی اثر بیماری زائی باکتری B. th. روی لاروهای برگخوار بلوط. مجله افات و بیماری های گیاهی ـ شماره 43 سال 1355 صفحات 58 تا 65 3ـ محمد حسن صفر علیزاده ـ عبدالحسین اسلامی مشکانی بررسی امکان مبارز با لیسه درختان میوه بوسیله باکتری B. th. نشریه حفظ نباتات شماره 31 سال 1367 صفحه 41 تا 60 4ـ محمد حسن صفر علیزاده بررسی تأثیر سرومیت 14 باکتری B. th. رو لاروهای پشه ها مجله علمی تحقیقی دانشگاه ارومیه ـ نشریه شماره 1 سال 1371 صفحات 18 و 35 5ـ محمد حسن صفر علیزاده ـ سید جلال اسلامی مطالعه خصوصیات بیواکولوژیک شپشک ریشه گندم در غرب ایران مجله دانش کشاورزی تبریز ـ شماره های 1 و 2 جلد 5 سال 1374 صفحات 53 تا 66 6ـ پیمان نامور ـ محمد حسن صفرعلیزاده ـ علی اصغر پور میرزا بررسی حساسیت لاروهای سنین اول تا سوم Spodoptera برگخوار چغندر مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه صنعتی اصفهان جلد هفتم شماره اول 7ـ پیمان نامور ـ محمد حسن صفر علیزاده ـ علی اصغر پور میرزا بررسی اثر سیرژیستی پودر حنا بابابکتری B. th. Var. Krustaki روی لاروهای برگخوار چغندر مجله دانش کشاورزی تبریز ـ جلد 12 شمار 3 سال 1381 صفحات 23 ـ 28 8 - شهاب منظری ـ محمد حسن صفر علیزاده ـ خرازی پکلول و علی اصغر پور میرزا آسیب شناسی و بررسی تأثیر ویروس Nb NPV روس سنین مختلف لارو پروانه برگخوار چغندر ( کارادرنیا ) مجله آفات و بیماری های گیاهی ـ جلد 68 شماره دوم بهمن 1279 9ـ اکبر قاسمی کدیزه ـ محمد حسن صفر علیزاده و علی پور میرزا بررسی تأثیر باکتری B. th. روی سنین مختلف لاروهای سوسک کلرادوی سیب زمینی و نقش سیزژیستی حنا در افزایش کارآئی آن مجله علوم کشاورزی ایران ـ جلد 34 شماره 2 سال 1382 صفحات 1 تا 8 10 پیمان نامور ـ محمد حسن صفرعلیزاده ـ علی اصغر پورمیرزا بررسی اثر سیزژیستی کاربراندوم با B. th. روی لاروهای سن سوم برگخوار چغندر قند ( کارادرنیا ) مجله علوم کشاورزی شماره سال 1382 ـ صفحات 53 تا 62
مقالات ارائه شده در سمینارها و یا کنفرانسهای علمی
مقالات ارائه شده در کنگره های داخلی و خارجی: 1ـ محمد حسن صفر علیزاده. اولین سمینار مبارزه بیولوژیکی کاربرد باکتری B. th. در مبارزه بیولوژیکی درختان میوه تهران ـ مؤسسه بررسی آفات اولین سال 1366 صفحه 22 2ـ سید جلال اسلامی ـ محمد حسن صفرعلیزاده دوازدهمین کنگره گیاهپزشکی مبارزه بهزراعی علیه شپشک گندم ـ کرج 1374 صفحه 22 3ـ مهدی ناصری ـ محمد حسن صفر علیزاده ـ غلامعباس یزدان شناس معرفی زنبور Euplecterus پارازیت خارجی شب پره برگخوار ذرت در ایران سیزدهمین کنگره گیاهپزشکی ـ کرج ـ سال 1377 صفحه 58 4ـ شهاب منظری ـ محمد حسن صفر علیزاده ـ عزیز خرازی پاکدل سیزدهیمن کنگره گیاهپزشکی ـ کرج سال 1377 صفحه 246 بررسی تأثیر ویروس NPV روی سنین مختلف لاروی کارادرنیا 5ـ نادر گل محمدزاده خیابان ـ رستم حیات ـ محمد حسن صفرعلیزاده سیزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران ـ کرج ـ سال 1377 صفحه 58 بررسی فونستیک مگس های سیرفیده در منطقه ارومیه 6ـ شهاب منظری ـ محمد حسن صفر علیزاده ـ عزیز خرازی پاکدل ـ علی اصغر پورمیرزا سیزدهمین کنگره گیاهپرشکی ایران ـ کرج ـ سال 1377 صفحه 245 آسیب شناسی بافتی لاروهای کارادرنیا آلوده به ویروس 7ـ یوسف جعفری خالجیری ـ نورالدین شایسته ـ محمد حسن صفرعلیزاده سیزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران ـ کرج ـ 1377 صفحه 40 ترجیح میزبانی کرم سبز برنج بر روی 4 رقم برنج غالب در استان گیلان 8ـ افلاطون شایگان ـ نورالدین شایسته ـ محمد حسن صفرعلیزاده سیزدهیمن کنگره گیاهپزشی ایران ـ کرج ـ سال 1377 صفحه 134 9ـ عباس خانی زاده ـ محمد حسن صفرعلیزاده سیزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران ـ کرج ـ سال 1377 صفحه 195 بررسی باکتری B. th روی لاروهای موم خوار 10ـ علیرضا خلیل آریا ـ محمد حسن صفر علیزاده سیزدهمین کنگره گیاهپزشی ایرن ـ کرج سال 1377 صفحه 282 بررسی تأثیر سوش های باکتری B. th. روی کرم خوشه خوار انگور 11ـ اسماعیل علیزاده ـ محمد حسن صفرعلیزاده ـ نورالدین شایسته چهاردهمین کنگره گیاهپزشکی ایران ـ دانشگاه صنعتی اصفهان 1379 صفحه 27 بیولوژی سرخرطومی برگ یونجه و شناسائی پارازیئدنیدهای آن 12ـ شمس الدین علیزاده ـ علی اصغر پور میرزا ـ محمد حسن صفر علیزاده چهاردهمین کنگره گیاهپزشکی ایران ـ اصفهان سال 1379 صفحه 163 بررسی آثار سوء سموم آفت کش شیمیائی بر مراحل تکامل بالغ و شفیره زنیور تریکوگرام 13ـ سید مرسل احمدی ـ نورالدین شایسته ـ محمد حسن صفر علیزاده چهاردهمین کنگره گیاهپزشکی ایران ـ اصفهان ـ 1479 صفحه 127 بررسی بیولوژی سوسک برگخوار توسکا در استان گلستان 14ـ شمس الدین علیزاده ـ علی اصغر پور میرزا ـ محمد حسن صفرعلیزاده چهاردهمین کنگره گیاهپزشکی ایران ـ اصفهان ـ 1379 صفحه 331 15ـ عباس خانی زاده ـ محد حسن صفر علیزاده چهاردهمین کنگره گیاهپزشکی ایران ـ اصفهان ـ 1379 بررسی تأثیر سه سرویتپ B. th. روی لاروهای پروانه موم خوار 16ـ اصغر حسینی نیا ـ علی اصغر پور میرزا ـ محمد حسن صفر علیزاده پانزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران ـ کرمانشاه 1381 ـ صفحه 232 مقایسه تأثیر روغن دانه چریش و سموم هگزای یتنازوکس و پروپاژریست روی کنه قرمز اروپائی 17ـ اکبر قاسمی کهریزه ـ محمد حسن صفرعلیزاده – علی اصغر پور میرزا بررسی اثر سینرژیستی پودر حنا در افزایش کارآئی باکتری B. th. در کنترل لاروهای سوسک کلرادو سیب زمینی پانزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران ـ کرمانشاه ـ 1371 صفحه 111 18ـ الهام جوّی ـ محمد حسن صفرعلیزاده ـ علی اصغر پورمیرزا پانزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران ـ کرمانشاه ـ 1381 صفحه 110 بررسی تأثیر باکتری B. th. روی سوسک کلرادوی سیب زمینی و نقش سنیرژیستی کافئنین در افزایش کارآئی آن 19ـ پیمان نامور محمد حسن صفر علیزاده ـ علی اصغر پور میرزا پانزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران ـ کرمانشاه ـ 1381 صفحه 80 بررسی حساسیت لاروهای سنین اول تا سوم کارادرنیا در برابر باکتری B. th. 20ـ پیمان نامدار ـ محمد حسن صفر علیزاده ـ علی اصغر پور میرزا پانزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران ـ کرمانشاه ـ 1381 صفحه 81 بررسی اثر سینرژیستی پودر حنا و کاربراندوم و مخلوط پودر حنا و کاربراندوم با B. th. روی لاورهای سن سوم کارادرنیا 21ـ صدیقه اشتری ـ علی اصغر پور میرزا ـ محمد حسن صفرعلیزاده پانزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران ـ کرمانشاه ـ 1381 صفحه 64 بررسی حساسیت مراحل مختلف زیستی عسلک پنبه به پیری پروکسی فن و روغن سیتویت. 22ـ عباس خانی زاد ـ محمد حسن صفر علیزاده پانزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران ـ کرمانشاه ـ 1381 صفحه 274
راهنمای پایان نامه های دوره کارشناسی ارشد و یا دکتری عمومی
1ـ رحیم موسوی بررسی تأثیر باکتری B. th. ( سرویتیپ 14 ) بر روی لاروهای پشه آنوفل محمد حسن صفرعلیزاده ـ سال 1368 ـ دانشگاه همدان 2ـ مهدی ناصری : بررسی بیولوژی و دشمنان طبیعی شب پره برگخوار ذرت در ارومیه محمدحسن صفرعلیزاده ـ سال 1375 ـ دانشگاه ارومیه 3ـ بابک عیاسی بررسی کارائی قارچ Verti cilium lecamii در کنترل شته توتون محمد حسن صفرعلیزاده ـ سال 1375 ـ دانشگاه ارومیه 3ـ شهاب منظری بررسی آزمایشگاهی در چگونگی بیماری زائی ویروس NPV روی تخم و مراحل مختلف لاروی کارادرنیا محمد حسن صفرعلیزاده ـ سال 1375 ـ دانشگاه ارومیه 4ـ نادر گل محمد زاده خیابان برسی فوق مگس های سیرفیده در منطقه نازلوی ارومیه و مطالعه بیولوژی و کارآئی دو گونه از آنها محمد حسن صفرعلیزاده ـ سال 1375 ـ دانشگاه ارومیه 5ـ عباس خانی زاد چگونگی بیماری زائی باکتری B. th. و خاصیت سیزژیستی اسید تانیک روی لاروهای پروانه موم خوار محمد حسن صفرعلیزاده ـ سال 1376 ـ دانشگاه ارومیه 6ـ محمد تقی توحیدی بررسی تأثیر دو سوش باکتری B. th. و ویروس NPV روی لاروهای گرم غوزه خوار پنبه محمد حسن صفرعلیزاده ـ سال 1377 ـ دانشگاه ارومیه 7ـ اسماعیل علیزاده تعیین انبوهی جمعیت سرخرطومی برگ یونجه و شناسئی پارازیتوئیدهای آن محمد حسن صفرعلیزاده ـ سال 1378 ـ دانشگاه ارومیه 8ـ پیمان نامور بررسی تأثیر باکتری B. th. K. بر روی لاروهای سنین اول و دوم و سوم کارادرنیا و نقش سینرژیست های حنا و کاربراندوم در افزایش کارآیی آن در آزمایشگاه محمد حسن صفرعلیزاده ـ سال 1378 ـ دانشگاه ارومیه 9ـ شهرام آرمیده بررسی تأثیر توام باکتری B. th. و نماتد Stainerema بر روی سنین مختلف لاروی برگخوار چغندر قند. محمد حسن صفرعلیزاده ـ سال 1379 ـ دانشگاه ارومیه 10ـ محمد رضا زرکران پرورش نماتد Heterorabditis روی مواد غذائی مصنوعی و میزبان طبیعی و مقایسه کارآئی آنها محمد حسن صفرعلیزاده ـ سال 1379 ـ دانشگاه ارومیه 11ـ مژگان موسوی بررسی تأثیر پرتو فرابنفش در کاهش بیماری زائی ویروس NPV در شرایط آزمایشگاهی و در طبیعت محمد حسن صفرعلیزاده ـ سال 1380 ـ دانشگاه ارومیه 12ـ اکبر قاسمی کهریزه بررسی تأثیر باکتری B. th. روی سوسک کلرا دو سیب زمینی و نقش سشینرژیست حنا در افزایش کارائی آن محمد حسن صفرعلیزاده ـ سال 1380 ـ دانشگاه ارومیه 13ـ صدیقه رشتری بررسی تأثیر سم پیری یروکسی فن روی مراحل مختلف زیستی عسلک پنبه محمد حسن صفرعلیزاده و علی اصغر پورمیرزا ـ سال 1381 ـ دانشگاه ارومیه 14ـ علی رضائی مهرآبادی بررسی برهم کنشی کفشدوزک و بالتوری در گلخانه محمد حسن صفرعلیزاده ـ سال 1381 ـ دانشگاه ارومیه 15ـ الهام جوی بررسی اثر بیماری زائی باکتری B. th. روی سنین مختلف لاروهای سوسک کلرادوی سیب زمینی و اثر سینرژیست های چریش، کافئین ... بر روی لاروهای سن سوم در شرایط آزمایشگاه محمد حسن صفرعلیزاده ـ سال 1381 ـ دانشگاه ارومیه
راهنمای پایان نامه های دوره دکتری تخصصی
داوری پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری
1ـ غلامعلی اکبر زاده شوکت مطالعه بیولوژی و اکولوژی تریپس مو در تاکستانهای ارومیه محمد حسن صفرعلیزاده استاد مشاور سال 1374 دانشگاه ارومیه 2ـ امین صادقی بررسی حساسیت عسلک پنبه به سموم شیمیائی و چریش و بررسی خصوصیات رفتاری آن به چریش و تله های رنگی محمد حسن صفرعلیزاده استاد مشاور سال 1375 دانشگاه ارومیه 3ـ ناصر جعفرزاده برنج آباد بررسی بیولوژیکی مگس جالیز در منطقه ارومیه محمد حسن صفرعلیزاده استاد مشاور سال 1375 دانشگاه ارومیه 4ـ حمیدرضا رضائی اهری بررسی فون حشرات راسته Miallophaga در استان آذربایجان غربی محمد حسن صفرعلیزاده داور داخلی سال 1375 دانشگاه ارومیه 5ـ سید رضا موسوی سیرجانی درصد همخونی زنبور عسل در ارومیه و بررسی عوامل موجود و راههای پیشگیری محمد حسن صفرعلیزاده داور داخلی سال 1375 دانشگاه ارومیه 6ـ رحیم اسلامی زاده بررسی فون شکار گرهای کنه قرمز اروپائی در منطقه نازلوی ارومیه محمد حسن صفرعلیزاده استاد مشاور سال 1375 دانشگاه ارومیه 7ـ میر حسن هاشمی آقاجری زیست شناسی کرم غوزه در زراعت نخود مناطق دیم ارومیه و ... محمد حسن صفرعلیزاده داور داخلی سال 1376 دانشگاه ارومیه 8ـ مهران یزدانی بیوکی محمد حسن صفرعلیزاده داور داخلی سال 1376 دانشگاه ارومیه 9ـ افلاطون شایگان بررسی مورفولوژی و بیولوژی دشمنان طبیعی شب پره خرما محمد حسن صفرعلیزاده استاد مشاور سال 1376 دانشگاه ارومیه 10ـ غلامرضا حاجی حسینلو بررسی کاراءی کافور و نفتالین ـ در کنترل کنه واروا محمد حسن صفرعلیزاده استاد مشاور سال 1376 دانشگاه ارومیه 11ـ سعید مدرس نجف آبادی بررسی بیولوژی شب پره هندی و تأثیر باکتری B. th. روی آن محمد حسن صفرعلیزاده داور داخلی سال 1377 دانشگاه ارومیه 12ـ شمس الدین علیزاده بررسی زنبور تریوگرام پارازینوئید تخم کرم سیب به سموم شیمیائی محمد حسن صفرعلیزاده استاد مشاور سال 1377 دانشگاه ارومیه 13ـ علی اصغر کلانتری بررسی های آزمایشگاهی و صحرائی جهت امکان کاهش مصرف در واحد سطح بر علیه سن گندم محمد حسن صفرعلیزاده استاد مشاور سال 1377 دانشگاه ارومیه 14ـ سید ابراهیم کمالی بررسی بیماری زائی و تولید ویروس NPV بر روی کارادرنیا محمد حسن صفرعلیزاده استاد مشاور سال 1378 دانشگاه ارومیه 15ـ حجت اله محمدی بررسی تأثیر بخار آستن بر روی آفات انباری محمد حسن صفرعلیزاده داور داخلی سال 1378 دانشگاه ارومیه 16ـ عبدالنبی باقری بررسی مقایسه ای عصاره هندی و آلمانی مغز دانه چریش و سموم ... محمد حسن صفرعلیزاده داور داخلی سال 1379 دانشگاه ارومیه 17ـ میر رسول احمدی بررسی بیولوژی سوسک برگخوار توسکا در منطقه گلستان محمد حسن صفرعلیزاده استاد مشاور سال 1379 دانشگاه ارومیه 18ـ زهرا شیبانی تدرجی تأثیر ترکیبات بازدارنده سنتز کتین بر روی تخم و سنین مختلف لاروهای سوسک کلرادوی سیب زمینی محمد حسن صفرعلیزاده استاد مشاور سال 1379 دانشگاه ارومیه 19ـ علی اصغر دردائی بررسی تأثیر دیملین و لپیول و باکتری B. th. بر روی لاروهای دم قهوه ای بلوط در شرایط گلخانه ای محمد حسن صفرعلیزاده استاد مشاور سال 1379 دانشگاه ارومیه 20ـ اصغر حسینی نیا بررسی مقایسه تأثیر روغ دانه چریش و سموم هگری یتازوکسی و پروپارژیت روی کنه قرمز اروپائی محمد حسن صفرعلیزاده استاد مشاور سال 1380 دانشگاه ارومیه 21ـ رسول زارعی تولید کپسول های نشاسته دار باکتری B. th. محمد حسن صفرعلیزاده داور داخلی سال 1380 دانشگاه ارومیه 22ـ عباس حسین زاده مقایسه کارائی سه روش زیست سنجی با نرم افزارهای رایانه ای در بررسی حساسیت محمد حسن صفرعلیزاده استاد مشاور سال 1381 دانشگاه ارومیه
زمینه های تحقیقاتی مورد علاقه
1ـ محمد حسن صفر علیزاده ـ سید جلال اسلامی بررسی خصوصیات بیواکولوژیک شپشک ریشه گندم نوع طرح: دانشگاهی ـ تاریخ تصویب 1364 تاریخ خاتمه 1371 2ـ محمد حسن صفرعلیزاده بررسی خصوصیاتبیواکولوژیک کرم سیرخوار در همدان نوع طرح: دانشگاه همدان ـ تاریخ تصویب 1366 تاریخ خاتمه 1370 3ـ محمد حسن صفرعلیزاده بررسی بیواکولوژیک لیسه درختان میوه و امکان مبارزه بیولوژیک با آن نوع طرح: دانشگاهی ـ تاریخ تصویب 1361 ـ تاریخ خاتمه 1364 4ـ محمد حسن صفرعلیزاده بررسی دوام و بقاء باکتری B. th. در طبیعت و امکان افزایش دوام و قدرت بیماری زائی آن. نوع طرح : دانشگاهی ـ تاریخ تصویب: 1376 ـ تاریخ خاتمه: 1378 5ـ محمد حسن صفرعلیزاده بررسی عوامل کنترل کننده طبیعی کرم سفید ریشه نوع طرح ـ ملی تاریخ تصویب 1377 ـ تاریخ خاتمه 1379 6ـ محمد حسن صفرعلیزاده ـ علی اصغر پر میرزا بررسی امکان تولید نیمه صنعتی صنعتی سوشهای بومی ویروس NPV مؤثر هلیویتس نوع طرح: طرح سازمان جهاد کشاورزی مرکز تحقیقلات کشاورزی اوین تاریخ تصویب 1375 ـ تاریخ خاتمه 1378 7ـ علی اصغر پور میرزا و محمد حسن صفرعلیزاده بررسی امکان تولید و نگهداری نماتد بیماری زای حشرات نوع طرح: دانشگهای ـ تاریخ تصویب 1379 ـ ادامه دارد 8ـ محمد حسن صفرعلیزاده و علی اصغر پور میرزا بررسی نقش سینرژیستی نماتد با باکتری B. th. ( سروتیپ 14 ) روی لاروهای پشه نوع طرح ـ دانشگاهی ـ تاریخ تصویب 1379 ـ ادامه دارد. فرصت مطالعاتی در داخل و یا خارج از کشور نام کشور: فرانسه، دانشگاه علوم و فنون مونپلیه ـ مرکز تحقیقات سیتوپاتولوژیکی st. Christol - Ales عنوان تحقیقات: سال شروع‚ دیماه 1364 تا مرداد 1365
طرحهای تحقیقاتی در دست اجرا و پایان یافته
1ـ محمد حسن صفر علیزاده ـ سید جلال اسلامی بررسی خصوصیات بیواکولوژیک شپشک ریشه گندم نوع طرح: دانشگاهی ـ تاریخ تصویب 1364 تاریخ خاتمه 1371 2ـ محمد حسن صفرعلیزاده بررسی خصوصیاتبیواکولوژیک کرم سیرخوار در همدان نوع طرح: دانشگاه همدان ـ تاریخ تصویب 1366 تاریخ خاتمه 1370 3ـ محمد حسن صفرعلیزاده بررسی بیواکولوژیک لیسه درختان میوه و امکان مبارزه بیولوژیک با آن نوع طرح: دانشگاهی ـ تاریخ تصویب 1361 ـ تاریخ خاتمه 1364 4ـ محمد حسن صفرعلیزاده بررسی دوام و بقاء باکتری B. th. در طبیعت و امکان افزایش دوام و قدرت بیماری زائی آن. نوع طرح : دانشگاهی ـ تاریخ تصویب: 1376 ـ تاریخ خاتمه: 1378 5ـ محمد حسن صفرعلیزاده بررسی عوامل کنترل کننده طبیعی کرم سفید ریشه نوع طرح ـ ملی تاریخ تصویب 1377 ـ تاریخ خاتمه 1379 6ـ محمد حسن صفرعلیزاده ـ علی اصغر پر میرزا بررسی امکان تولید نیمه صنعتی صنعتی سوشهای بومی ویروس NPV مؤثر هلیویتس نوع طرح: طرح سازمان جهاد کشاورزی مرکز تحقیقلات کشاورزی اوین تاریخ تصویب 1375 ـ تاریخ خاتمه 1378 7ـ علی اصغر پور میرزا و محمد حسن صفرعلیزاده بررسی امکان تولید و نگهداری نماتد بیماری زای حشرات نوع طرح: دانشگهای ـ تاریخ تصویب 1379 ـ ادامه دارد 8ـ محمد حسن صفرعلیزاده و علی اصغر پور میرزا بررسی نقش سینرژیستی نماتد با باکتری B. th. ( سروتیپ 14 ) روی لاروهای پشه نوع طرح ـ دانشگاهی ـ تاریخ تصویب 1379 ـ ادامه دارد. فرصت مطالعاتی در داخل و یا خارج از کشور نام کشور: فرانسه، دانشگاه علوم و فنون مونپلیه ـ مرکز تحقیقات سیتوپاتولوژیکی st. Christol - Ales عنوان تحقیقات: سال شروع‚ دیماه 1364 تا مرداد 1365
همکاری در اجرای پروژه های علمی یا اجرایی
فرصتهای مطالعاتی
داوری کتب و مقالات پژوهشی
1ـ عکس العمل سیستم های ایمنی سلولهای ملخ Locusta در مقابل جدایه قارچ بوریا Beauveria مجله، نامه حشره شناسان ایران 2ـ جداسازی جدایه های بومی باکتری B. th. از خاک های زراعی ایران مجله آفات و بیماری های گیاهی تهران 3ـ جداسازی ایزوله های B. th. از خاک و مقایسه آنها به روش زیست سنجی با زیرگونه کورستاکی روی شب پره هندی مجله آفات و بیماری گیاهی تهران 4ـ زیست سنجی جدایه های ایرانی B. th. روی کرم غوزه پنبه مجله آفات و بیماری های گیاهی 5ـ بیولوژی شپشک سپردار نوئل در شرایط طبیعی در منطقه کلار دشت مازندران مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی 6ـ بررسی تأثیر باکتری B. th. روی لاروهای حشره ostria نامه انجمن حشره شناساناران 7ـ بررسی تنوع مرفولوژیکی و بیماری زائی دلتا آندوتوکسین جدایه های بومی ایران نامه انجمن حشره شناسان ایران 8ـ جداسازی جدایه های بومی باکتری B. th. از خاک های زراعی ایران مجله آفات و بیماری گیاهی
تدریس در دانشگاهها
در دانشگاه همدان از سال 1355 تا سال 1367 تدریس دروس : حشره شناسی و جانور شناسی عمومی در دوره کارشناسی و تدریس دروس : مبارزه بیولوژیکی ـ مورفولوژی حشرات در دوره کارشناسی ارشد از سال 1356 تا 1359 دانشگاه ارومیه از سال 1368 تا ادامه دارد. تدریس دروس : حشره شناسی عمومی ـ جانور شناسی ـ آفات درختان میوه ـ اصول مبارزه با آفات در دوره کارشناسی و تدریس دروس : مبارزه بیولوژیک ـ کنه شناسی تکمیلی ـ سینماتیک حشرات در دوره کارشناسی ارشد از سال 1371
جوایز و پاداش ها
 

تماس

آدرس : ارومیه - دانشگاه ارومیه - پردیس نازلو - دانشکده کشاورزی - گروه گیاه پزشکی

فاکس : 0441-2779558

تلفن : 0441-2779552-7

 آدرس پست الکترونیکی : mh safaralizadeh@yahoo.fr
 


برای عضویت در خبرنامه این وبلاگ نام کاربری خود در سیستم بلاگ اسکای را وارد کنید
نام کاربری
 
تعداد بازدیدکنندگان : 355571


Powered by BlogSky.com

عناوین آخرین یادداشت ها