گیاهپزشکی۸۴ باهنر کرمان
گیاهپزشکی۸۴ باهنر کرمان
  
 گیاهان و دانشجویان
 
آرشیو
موضوع بندی
 
دوشنبه 3 اردیبهشت‌ماه سال 1386
آفتکشها و سرطان
آفتکشها از طریق مکانیسمهای مختلفی باعث ایجاد سرطان میشوند. این مکانیسمها عبارتند از:
1- تاثیرات ژنتیکی- ایجاد تغییرات مستقیم در Dna
2- جهش- باعث تثبیت و تکثیر سریع کلنهای غیر نرمال می شود. این فرآیند شامل تاثیرات اندوکرینی است که ممکن است باعث تحریک خاموش و آرام اما سرطانی شدن سلولهای حساس هورمنی بشود
3- تاثیرات سمی روی سیستم ایمنی- از کار انداختن مکانیسم طبیعی مقابله با سرطان در بدن
برای ایجاد مسمومیت در بدن لارم است میزا ن سم در بدن حداقل به یک غلظت خاصی برسد تا علائم مسمومست در بدن ظاهر شوداما برای مواد مسموم کننده ژنتیکی و مختل کننده هورمنها یک آستانه واقعی که هیچگونه خطری پائین تر از آن نباشد وجود ندارد. دانشمندان بر اساس دانش کنونی به این نتیجه رسیده اند که حتی یک دز خیلی کم از عامل شیمیایی مسموم کننده ژنتیکی میتواند باعث تبدیل یک سلول سالم به یک سلول بدخیم بشود.
درخصوص سیستم غدددرون ریز دانشمندان عنوان نموده اند از آنجا که هورمنهای درون ریز همانند استروژن خود توسعه دهنده سرطان شناخته شده اند لذا هر عامل خارجی اضافی که به این احتمال که از قبل موجود بوده است اضافه شود بروز سرطانرا افزایش می دهد. بنابراین حداقل بر اساس تئوری میتوان عنوان نمود که حتی در معرض بودن دزهای پائین برای بروز سرطان موثر است و سلامت انسان را با خطر مواجه می کند. سرطان غیر هاچکین لنفوسیتی (nhl) که همه گیری خاموش نیز نام دارد در دهه گذشته سالانه 3الی 4 درصد افزا یش نشان می دهد. بعضی از دانشمندان در تحقیقات خود این مقدار را 2/4 تا 8 درصد عنوان نموده اند.
تحقیقات بسیاری همبستگی خاصی را بین علفکشهای گروه فنوکسی مانند 24d با این بیماری نشان داده است. تحقیقات دیگری نیز ارتباط بین سموم لیندن، کارباریل، کلردان، دیازینون، دیکلروس، مالاتیون، نیکوتین و تاکسافون را با سرطانnhl را نشان داده است.
تحقیقات دیگری در ایتالیا آشکار ساخت که افرادی که در مزارع کشت برنج و یا در نزدیکی محلی زندگی می کنند که علفکشهای فنوکسی (مانند 24d) مورد استفاده قرار می گیرد احتمال بروزnhl در آنها دو برابر است. تحقیق دیگری در کانادا نیز این مطلب را مورد تایید قرار داد. همچنین تحقیق دیگری افزایش احتمال بروز این نوع سرطان را برای حیوانات اهلی که در معرض 24d قرار دارند اثبات نموده است.
وقوع سرطان میلوسیت Multiple Myeloma (mm) در دهه های اخیر در کشورهای صنعتی افزایش داشته است. محققین آمریکایی این افزایش را سالانه 4 درصد گزارش نموده اند. در اسپانیا از دهه 1960 تا 1980 این افزایش سالانه 10 درصد گزارش شده است. تحقیقات نشان داده است که کاربرد علفکشها احتمال بروز Mm را 8 برابر افزایش می دهد.
ارتباط بین بروز سرطان گلبولهای سفید خونhcl و سموم ارگانو فسفره در تحقیقات اخیر محققین مورد تایید قرار گرفته است.
همچنین ارتباط بین سموم 24d ، آترازین و کاپتان با سرطان Myelodysplastic Sydrome (msd) در تحقیقات مشخص شده است و باغدارانی که در معرض این سموم هستند سه برابر سایرین احتمال بروز این نوع سرطان را دارند.
علفکشهای فنوکسی مانند 24d نیز در بروز سرطان بدخیم Sts نقش دارند.و احتمال بروز افرادی که در معرض علفکشهای فنوکسی قرار دارند 10 برابر بیشتر از سایر افراد است.
تومورهای سیستم عصبی مرکزی از جمله سرطانهایی است که اخیرا شیوع آن 50 تا 100 درصد افزایش داشته است. تحقیقات نشان داده است که احتمال بروز این نوع سرطان در کشاورزان نسبت به سایر مشاغل در بالاترین نقطه وجود دارد.
همچنین احتمال بروز سرطان در کارگرانی که در معرض سموم هستند نسبت به سایر افراد دو برابر است.
کشاورزانی که در محیط کارشان از سموم آلاکلر استفاده می کنند 50 درصد بیشتر از سایر افراد احتمال بروز سرطان روده را دارند و این سابقه کاربرد اگر 5 سال و یا بیشتر باشد احتمال بروز سرطان روده 5 برابر بیشتر از سایر افراد است. سموم حشره کش کلردان، هپتاکلر، ایندرین، آلدرین و دیلدرین احتمال بروز این نوع سرطان چهار برابر افزایش می یابد.
طی 20 سا ل گذشته احتمال بروز سرطان دستگاه ادراری در آمریکا بطور سالانه درمردان و زنان سفید پوست بترتیب 1/3 و 9/3 درصد و در مردان و زنان سیاه پوست 9/3 و 3/4 درصد افزایش داشته است و تحقیقات همبستگی بین کاربرد سموم و بروز این نوع سرطان را آشکار ساخته است.
افزایش سرطان بیضه در اروپا بطور سالانه ازسال 1940 از 3/2 در صد به 2/5 درصد افزایش داشته است. این آمار در ژاپن 6/6 درصد است و در آمریکا نیز آمار مشابهی وجود دارد. تحقیقات احتمال بروز این نوع سرطان را در بین کارگرانیکه با علفکشهای گروه فنوکسی و کلروفنول در تماس هستند بیشتر نشان می دهد.
تحقیقات بسیاری ارتباط معنی داری بین وقوع سرطان پروستات و مشاغلی که با علفکشها در ارتباط هستند به اثبات رسانده است.
سرطان تیرویید نیز از جمله سرطانهایی است که احتمال بروز آن در افرادی که در معرض علفکشهای فنوکسی قرار دارند بیشتر است. تحقیقات در ایالت مینسوتا نشان داد مصرف سموم قارچکش زینب، مانب و مانکوزب، احتمال بروز این نوع سرطان را در افرادسه برابر بیشتر می کند.
سالانه 8000 کودک زیر 15 سال به تومور مغز و سرطان خون مبتلا می شوند و کودکانی که والدینشان در محیطی کار می کنند که با سموم سر و کار دارند احتمال بروز سرطان خون و سرطان Nhl بیشتر است .
__________________

برای عضویت در خبرنامه این وبلاگ نام کاربری خود در سیستم بلاگ اسکای را وارد کنید
نام کاربری
 
تعداد بازدیدکنندگان : 355571


Powered by BlogSky.com

عناوین آخرین یادداشت ها